Złap się za Słowo

 Dzień osiemdziesiąty szósty - dziewięćdziesiąty drugi

Dzień siedemdziesiąty dziewiąty - osiemdziesiąty piąty

Dzień siedemdziesiąty drugi - siedemdziesiąty ósmy

Dzień sześćdziesiąty piąty - siedemdziesiąty pierwszy

Dzień pięćdziesiąty ósmy - sześćdziesiąty czwarty

Dzień pięćdziesiąty pierwszy - pięćdziesiąty siódmy

Dzień czterdziesty czwarty - pięćdziesiąty

Dzień trzydziesty siódmy - czterdziesty trzeci

Dzień trzydziesty drugi - trzydziesty szósty

Dzień trzydziesty pierwszy

Dzień dwudziesty ósmy, dwudziesty dziewiąty i trzydziesty

Dzień dwudziesty szósty i dwudziesty siódmy

Dzień dwudziesty piąty

Dzień dwudziesty czwarty

Dzień dwudziesty trzeci

Dzień dwudziesty drugi

Dzień dwudziesty pierwszy

Dzień dwudziesty

Dzień dziewiętnasty

Dzień osiemnasty

Dzień siedemnasty

Dzień szesnasty

Dzień czternasty i piętnasty

Dzień dwunasty i trzynasty

Dzień jedenasty

Dzień dziesiąty

Dzień dziewiąty

Dzień ósmy

Dzień siódmy

Dzień szósty

Dzień piąty

Dzień czwarty

Dzień trzeci

Dzień drugi

Złap się za Słowo - sposób na 365 dobrych dni


Komentarze