Filip Zawada "Zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna" - Recenzja

Z rodziną dobrze wygląda się jedynie na fotografii, a i to nie zawsze, mawiają niektórzy. Relacje często bywają trudne. Mam wrażenie, że niejednokrotnie szablonowe. Powielamy błędy, których można uniknąć lub pozwalamy…

J.D. Vance "Elegia dla bidoków" - recenzja

Są środowiska, w których trudniej dorastać i wchodzić w dorosłe życie. Gdzie nie ma się wielu opcji, a zdarza się, że nie ma ich wcale. Niektóre miejsca ciągną w dół. Ciężko się z nich wyrwać do lepszej przyszłości. N…

Yusef Komunyakaa "Niebieska godzina" - recenzja

Wypełnione obrazami życie. Muzyka, mnogość odczuć i uczuć. Zmienność, intensywność. Afroamerykańskie klimaty przeplatające się z podróżami. Wspomnienia i nowe doświadczenia. Wielka wyobraźnia połączona z często surrea…